Strona domowa Rodziny Gosiewskich

Główne linie rodu Gosiewskich

Poddrzewa drzewa Genealogicznego rodów Gosiewskich

W drzewie genealogicznym znaleźć można kilkanaście głównych linii rodu Gosiewskich, których niestety nie udało mi się ze sobą połączyć. 

Startując od wymienionych poniżej osób możemy mieć gwarancję, że dojdziemy kolejno do prawie każdej z blisko 1000 osób wymienionych w drzewie genealogicznym. Poniżej wymieniam te linie według 'ważności' to znaczy według liczby osób które udało mi się z nich ustalić. Te linie nie są podzielone według tradycyjnych reguł 'geograficznych' lecz według tego ile osób udało mi się do danej linii przypisać. Pierwsze dwie linie obejmują prawie 90% całego drzewa. 

 1. "??? Gosiewski [68]" rozpoczyna linię Chełstowską. Był on podobno stryjecznym bratem Wincentego Gosiewskiego. Do tej linii należę również ja.
 2. "Jan Gosiewski [134]" rozpoczyna linię z Gosi pod Zambrowem - zapoczątkowana u mnie przez  właściciela wsi Gosie Wybrane (1710r). Z tej linii mam w drzewie kilkaset osób (!). 
 3. Jana Gosiewskiego [120]. Zapoczątkowana przez niego niewielka acz znamienita linia litewska. Do tej linii należeli również Aleksander Gosiewski i Wincenty Gosiewski (litewska linia herbu Korwin). 
 4. Osobno "Stanisław Goś herbu Buyny [67]" który prawdopodobnie był przodkiem obydwu linii powyższych
 5. "Wiktor Gosiewski [240]" ze wsi Modzele Wypychy który zapoczątkował jedną z linii Gosiewskich w USA. 
 6. "XXX Gosiewski [94]" jest nestorem śląskiej linii rodu Gosiewskich do której należy Krzysztof Gosiewski Prezydent Wrocławia
 7. Inne mniej ważne lub mniej liczne linie zaczynają się odpowiednio od:
  Władysława Gosiewskiego [132]
  Michała Gosiewskiego [133]

  Józefa Gosiewskiego [172]

  Franciszek Gosiewski [210]
  (linia z Kołaków Kościelnych), 
  Józef Gosiewski [228]
  (linia z Gierwatów Starych)
 8. Pozostałe mini linie Gosiewskich są głównie obejmujące osoby o identyfikatorach pomiędzy [662] a [700] - będę je sukcesywnie umieszczał na stronach www. 

Linie Gosiewskich według kryteriów geograficzno-genealogicznych

Jeżeli by rozpatrywać linie Gosiewskich 'geograficznie' według źródeł historycznych główne linie Gosiewskich to: 

Linie Gosiewskich według podań i legend rodzinnych

Z opowieści i podań sytuacja wygląda trochę inaczej. Według rodzinnych podań były następujące linie Gosiewskich

Linia Gosiewskich z okolic Zambrowa

Ta linia Gosiewskich po przeprowadzce z Gosi pod Różanem zasiedliła (założyła) wieś Gosie koło Zambrowa - jest to najznamienitsza linia rodziny Gosiewskich która najpełniej zapisała się w historii Polski. Z tej właśnie linii pochodzą Hetman Polny Litewski Wincenty Gosiewski oraz jego syn Aleksander Gosiewski Wojewoda Smoleński - patrz niżej

Linia Gosiewskich z Chełst

Tą linię zapczątkowało powstanie gospodarstwa które posiadał brat stryjeczny Wincentego Gosiewskiego. Gospodarstwo to liczyło 30 dużych włók co stanowi około 900 hektarów pól. Gospodarstwo to obejmowało wsie: Modzele, Ogony, część wsi Młynarze (od asfaltu do Narwii), część Kruszewa (południowa część aż do Chełst). Generalnie gospodarstwo obejmowało bardzo duży teren od Chełst do Różana. Jeżeli chcesz szukać tych miejcowości na mapie to jest to naokoło Chełst (PN52st66min, WS 21st29min) Wiadomo też, że wnuk założyciela tego gospodarstwa otrzymał grunty w miejscowości Mroczki-Kawki (to jest jeszcze ok. 7 km na południe od Różana.. Wielu Gosiewskich nadal mieszka w tych okolicach, między innymi z tej linii wywodzę się również ja (Marcin Gosiewski)

Danych tej części rodziny należałoby szukać w Archidiecezji w Płocku (w Kurii Biskupiej). Należy szukać dokumentów związanych z parafią Sieluń i parafią Różan. Wiadomo, że dokumenty z parafii do której należały Chełsty zostały przeniesione właśnie tam.

Linia Gosiewskich z Bieszczadów

Trzecia linia rodu Gosiewskich o której jak na razie nie mam żadnych informacji przeniosła się gdzieś w Bieszczady.

Linia Gosiewskich z Warszawy

Czwarta linia rodu Gosiewskich przeniosła się do Warszawy - o niej też nie mam żadnych informacji.


idz do gory

(c) by Marcin Gosiewski