<--Wróæ do indeksu / Back to index 


   /--Wiktoryna Gosiewska z domu Saniewska [996]
   |--Michał Gosiewski [995]

Tekla z domu Gosiewska ur. 1736 (997)

[kg]

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page