<--Wróć do indeksu / Back to index 


  /--Beata Gosiewska z domu Dąbrowska [992]
  |  /--Janina Gosiewska z domu Truskolaska (1929-1996) [987]
  |  |  /--Kamila Gosiewska z domu Krajewska (1890-1975) [980]
  |  |  |  /--Bronisława Gosiewska z domu Buczyńska (1859-1901) [975]
  |  |  |  |--Piotr Gosiewski (1859-???) [974]
  |  |  |--Antoni Gosiewski (1893-1975) [979]
  |  |--Stanisław Gosiewski (1927-???) [984]
  |--Mirosław Gosiewski (1969-???) [988]

Emil Gosiewski ur. 1996 (994)

[kg]

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page