<--Wróæ do indeksu / Back to index 


   /--Kamila Gosiewska z domu Krajewska (1890-1975) [980]
   |   /--Bronisława Gosiewska z domu Buczyńska (1859-1901) [975]
   |   |--Piotr Gosiewski (1859-???) [974]
   |--Antoni Gosiewski (1893-1975) [979]

Regina z domu Gosiewska ur. 1924 (982)

[kg]

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page