<--Wróæ do indeksu / Back to index 


   /--Gosiewska Teofila z domu Wróblewska (1878-???) [839]
   |   /--Marianna Gosiewska z domu Mioduszewska (1830-1873) [965]
   |   |--Jakub Gosiewski (1829-???) [964]
   |--Feliks Gosiewski (1866-???) [840]

Jan Gosiewski ur. 1914 (963)

[kg]

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page