<--Wróæ do indeksu / Back to index 


   /--Marianna Gosiewska z domu Łada (1877-???) [744]
   |--Ignacy Gosiewski (1871-???) [743]

Gosiewski Paweł ur. 1900 (946)

[kg]

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page