<--Wróæ do indeksu / Back to index 


  /--[nie podano matki]
  |  /--[nie podano matki]
  |  |  /--[nie podano matki]
  |  |  |--Gosiewski [911]
  |  |--Jan Gosiewski [912]
  |--Franciszek Gosiewski (1908-???) [930]

Genowefa z domu Gosiewska ur. 1952 (938)

[Waldemar Gosiewski 925]

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page