<--Wróć do indeksu / Back to index 


   /--[nie podano matki]
   |   /--[nie podano matki]
   |   |--Gosiewski [911]
   |--Jan Gosiewski [912]

Władysław Gosiewski (932)

podobno gdzieś się ukrywał po II wojnie światowej, żonaty ¦---Stanisław Gosiewski (943) \---Kazimierz Gosiewski (944)

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page