<--Wróć do indeksu / Back to index 


   /--[nie podano matki]
   |   /--[nie podano matki]
   |   |--Gosiewski [911]
   |--Jan Gosiewski [912]

Aleksander Gosiewski (931)

Małżeństwa: - Gosiewska z domu Chrzanowska (-) zam. Napiórki [939] [Waldemar Gosiewski 925] ¦---Janina z domu Gosiewska (940) ¦---Teresa z domu Gosiewska (941) \---Franciszek Gosiewski (942)

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page