<--Wróæ do indeksu / Back to index 


  /--[nie podano matki]
  |  /--Czesława Gosiewska z domu Napiórkowska (1901.9.6-1960.5.22) [1074]
  |  |  /--Julianna Gosiewska z domu Daniszewska [914]
  |  |  |  /--[nie podano matki]
  |  |  |  |--Gosiewski [911]
  |  |  |--Stanisław Gosiewski [913]
  |  |--Jan Gosiewski (1904.9.6-1982.11.22) [916]
  |--Jan Gosiewski (1939.1.1-1987.6.6) [919]

Janina z domu Gosiewska ur. 1967 (927)

[Waldemar Gosiewski 925]

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page