<--Wróæ do indeksu / Back to index 


   /--Julianna Gosiewska z domu Daniszewska [914]
   |   /--[nie podano matki]
   |   |--Gosiewski [911]
   |--Stanisław Gosiewski [913]

Leokadia z domu Gosiewska (918)

[Waldemar Gosiewski 925]

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page