<--Wróæ do indeksu / Back to index 


    /--Anastazja Michalak z domu Siwiec [90]
    |--Zygmunt Michalak [89]
  /--Regina Oskroba z domu Michalak (1950-???) [6]
  |  /--Wanda Oskroba z domu Romanek [88]
  |  |--Wacław Oskroba [87]
  |--Stanisław Oskroba (1940-???) [8]

Wanda Oskroba z domu Oskroba (91)

Mieszkał/a: w Otwocku uczennica LO

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page