<--Wróæ do indeksu / Back to index 


   /--[nie podano matki]
   |   /--Julianna Gosiewska z domu Ogonowska (1811-???) [902]
   |   |--Jakób Gosiewski (1810-???) [688]
   |--Tomasz Gosiewski (1838.9.4-???) [68]

Rozalia z domu Gosiewska (908)

Mieszkał/a: Korczaki

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page