<--Wróæ do indeksu / Back to index 


    /--Zuzanna Gosiewska z domu Mierzejewska [204]
    |  /--[nie podano matki]
    |  |  /--Julianna Gosiewska z domu Ogonowska (1811-???) [902]
    |  |  |--Jakób Gosiewski (1810-???) [688]
    |  |--Tomasz Gosiewski (1838.9.4-???) [68]
    |--Ignacy Gosiewski (???-1913) [200]
  /--Marta Chełstowska z domu Gosiewska (1910-???) [198]
  |--Franciszek Chełstowski [905]

Zygmunt Chełstowski (906)(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page