<--Wróæ do indeksu / Back to index 


   /--Danuta Gosiewska [879]
   |   /--Janina Gosiewska z domu Modzelewska (1923-1992) [833]
   |   |--Wiktor Gosiewski (1912-1987) [832]
   |--Jan Gosiewski (1959-???) [837]

Monika z domu Gosiewska ur. 1988 (881)

[Ula z/d Gosiewska]

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page