<--Wróæ do indeksu / Back to index 


    /--Anastazja Michalak z domu Siwiec [90]
    |--Zygmunt Michalak [89]
  /--Regina Oskroba z domu Michalak (1950-???) [6]
  |  /--Balbina Turek [84]
  |  |--Bolesław Turek [83]
  |--Krzysztof Turek [85]

Dariusz Zygfryd Turek (86)

Mieszkał/a: w Warszawie prawnik, studiował w Cambridge, potem pracował w zachodnich firmach prawniczych w Warszawie

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page