<--Wróć do indeksu / Back to index 


Ludwik Gosiewski (852)

Mieszkał/a: żył w XVI wieku [Ciechanowicz J - Rody Rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego, wyd z 2001r]w 1605 r. w bitwie pod Kircholmem brał udział Ludwik Gosiewski dowodzący 200 osobową rotą piechoty wchodzącą w skład pułku Wincentego Wojny

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page