<--Wróæ do indeksu / Back to index 


Józef Bogusław Słuszka (850)

Małżeństwa: - Teresa Słuszka/Sapieha z domu Gosiewska (-) zam. [131]

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page