<--Wróć do indeksu / Back to index 


   /--Ewa Gosiewska z domu Pacówna (1550-1650) [122]
   |   /--[nie podano matki]
   |   |--Jan Gosiewski (1550-???) [120]
   |--Aleksander Korwin Gosiewski (???-1639) [121]

Zuzanna (Zofia?) Sapieha z domu Korwin Gosiewska zm. 1660(847)

Małżeństwa: - Mikołaj Sapieha (1613-1639) zam. herbu Lis, pisarz polny litews [848] wyszła za Mikołaja Sapiehę (1613-1639) W niektórych źródłach [Adam Grzelak drzewo genealgiczne] występuje pod imieniem Zofia Niektórzy przypisują jej otrucie swojego męża [wikipedia]

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page