<--Wróć do indeksu / Back to index 


  /--Eugenia Gosiewska z domu Brajczewska (1939-2004) [844]
  |  /--Stefania Gosiewska z domu Przeździecka (1907-1992) [842]
  |  |  /--Gosiewska Teofila z domu Wróblewska (1878-???) [839]
  |  |  |  /--Marianna Gosiewska z domu Mioduszewska (1830-1873) [965]
  |  |  |  |--Jakub Gosiewski (1829-???) [964]
  |  |  |--Feliks Gosiewski (1866-???) [840]
  |  |--Czesław Gosiewski (1899.8.19-1989.6.23) [841]
  |--Marian Mieczysław Gosiewski (1938-1992) [843]

Artur Grzegorz Gosiewski ur. 1970 (845)

Mieszkał/a: Elbląg, Wrocław, Kraków (18.05.1970-) urodzony w Elblągu, po skończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu zamieszkał w Krakowie; pracował w 6 Brygadzie Desantowo-Szturmowej jako kierownik Spadochronowej Grupy Sportowo-Pokazowej, kierownik sekcji spadochronowej Wojskowego Klubu Sportowego „Wawel” [on sam]

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page