<--Wróć do indeksu / Back to index 


    /--Anna Gosiewska z domu Łagowska [826]
    |  /--Bronisława Gosiewska z domu Waszczuk [824]
    |  |  /--Rozalia Gosiewska z domu Mosakowska (1864-1936) [784]
    |  |  |  /--Alberta Gosiewska z domu Śniadecka [803]
    |  |  |  |--Franciszek Gosiewski [802]
    |  |  |--Antoni Gosiewski (1863-1945) [783]
    |  |--Piotr Gosiewski (1906-1985) [787]
    |--Wojciech Gosiewski (1936-???) [825]
  /--Katarzyna Panoszewska z domu Gosiewska (1963-???) [828]
  |--Konrad Panoszewski [829]

Mateusz Panoszewski ur. 1991 (830)

[Katarzyna Panoszewska]

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page