<--Wróæ do indeksu / Back to index 


  /--Lidia Gosiewska [80]
  |  /--Feliksa Gosiewska z domu Borucka (1923-1980) [62]
  |  |    /--[nie podano matki]
  |  |    |--Józef Modzelewski [740]
  |  |  /--Marianna Gosiewska z domu Modzelewska (1889-1971) [23]
  |  |  |  /--[nie podano matki]
  |  |  |  |  /--Julianna Gosiewska z domu Ogonowska (1811-???) [902]
  |  |  |  |  |--Jakób Gosiewski (1810-???) [688]
  |  |  |  |--Tomasz Gosiewski (1838.9.4-???) [68]
  |  |  |--Bronisław Gosiewski (1880.12.19-1960) [22]
  |  |--Tadeusz Gosiewski (1916-1970) [20]
  |--Zdzisław Stanisław Gosiewski (1949-???) [58]

Aleksandra Makuszewska z domu Gosiewska ur. 1975 (82)

Małżeństwa: - Rafał Makuszewski (-) zam. [1132] Mieszkał/a: w Michałowicach k. Warszawy ur. 1975.11.20 w Koszalinie, studiowała na SGH w Warszawie, potem pracowała w Banku

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page