<--Wróæ do indeksu / Back to index 


    /--Helena Wierzbowska z domu Gołaszewska (1888-1958) [814]
    |    /--Franciszka Gosiewska z domu Mioduszewska (1826-1914) [321]
    |    |  /--Maryanna Gosiewska z domu Kołakowska [150]
    |    |  |  /--Maryanna Gosiewska z domu Zaniewska (1732-1814) [237]
    |    |  |  |  /--Gosiewska [236]
    |    |  |  |  |  /--Gosiewska [235]
    |    |  |  |  |  |  /--Gosiewska [234]
    |    |  |  |  |  |  |--Jan Gosiewski [134]
    |    |  |  |  |  |--Stanisław Gosiewski [136]
    |    |  |  |  |--Mikołaj Gosiewski [137]
    |    |  |  |--Wojciech Gosiewski (1720-???) [143]
    |    |  |--Grzegorz Gosiewski (1772-1826) [145]
    |    |--Idzi Gosiewski (1818-1883) [151]
    |  /--Józefa Wierzbowska z domu Gosiewska (1859-???) [324]
    |  |--Konstanty Wierzbowski [812]
    |--Bronisław Wierzbowski (1844-1947) [813]
  /--Jadwiga Boratyńska z domu Wierzbowska (1926-???) [815]
  |--Stanisław Boratyński (1929-2003) [816]

Wojciech Boratyński (817)

[on sam]

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page