<--Wróć do indeksu / Back to index 


Alberta Gosiewska z domu Śniadecka (803)

Małżeństwa: - Franciszek Gosiewski (-) zam. [802] Mieszkał/a: Chrzanowo ur. w Chrzanowie [akt urodz jej syna] \---Antoni Gosiewski (783) ¦---Eleonora Szewczak z domu Gosiewska (785) ¦---Antonina Łada z domu Gosiewska (786) ¦---Piotr Gosiewski (787) ¦ \---Wojciech Gosiewski (825) ¦ ¦---Małgorzata Wilkoszewska z domu Gosiewska (827) ¦ \---Katarzyna Panoszewska z domu Gosiewska (828) ¦ ¦---Mateusz Panoszewski (830) ¦ \---Aleksandra Panoszewska* z domu Panoszewska (831) ¦---Jan Gosiewski (788) ¦ ¦---Hanna z domu Gosiewska (822) ¦ \---Irena Łuczak z domu Gosiewska (823) ¦---Stanisław Gosiewski (789) ¦ ¦---Cecylia Mikulak z domu Gosiewska (792) ¦ ¦---Ewelina Barbara Bińkowska z domu Gosiewska (793) ¦ ¦---Zdzisław Gosiewski (794) ¦ \---Zbigniew Aleksander Gosiewski (795) ¦ ¦---Danuta Kryszałowicz z domu Gosiewska (797) ¦ ¦---Bożena Borkowska z domu Gosiewska (798) ¦ ¦ ¦---Michał Borkowski (801) ¦ ¦ \---Maciej Borkowski (1073) ¦ ¦---Barbara Bieńkowska z domu Gosiewska (799) ¦ \---Agnieszka Brodowska z domu Gosiewska (800) \---Stanisława Kordowska z domu Gosiewska (790)

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page