<--Wróć do indeksu / Back to index 


   /--Rozalia Gosiewska z domu Mosakowska (1864-1936) [784]
   |   /--Alberta Gosiewska z domu Śniadecka [803]
   |   |--Franciszek Gosiewski [802]
   |--Antoni Gosiewski (1863-1945) [783]

Jan Gosiewski ur. 1902 zm. 1973(788)

Małżeństwa: - Jadwia Gosiewska z domu Lachowska (-) zam. Brześć nad Bugiem, Ostrowia Ma [821] Mieszkał/a: Dąbrówka, [Katarzyna Panoszewska] urodzony w Dąbrówce 5.01.1902, ukończył gimnazjum w Pułtusku. Studiował w Warszawie. W 1930 r ukończył Wydział Matematyczno-Fizyczny. Po ukonczeniu studiów ożenił się z Jadwigą z d. Lachowską. Z tego małżeństwa miał dwie córki Hannę (ur.1931 r) oraz Irenę (ur.1938 r). W tym samym roku zamieszkał w Brześciu nad Bugiem i pracował tam w gimnazjum jako profesor matematyki i fizyki. Później przeniósł się do Ostrowii Mazowieckiej, gdzie pracował jako profesor. W okresie miedzywojennym działał w Polskim Związku Zachodnim. Organizowł wycieczki na Pomorze dla młodzieży szkolnej oraz walczył o polskość Gdańska. W zwiazku z jego działalnością pod koniec 1939 roku został aresztowany w Ostrowii Mazowieckiej przez GESTAPO. Przewieziono go do Warszawy w Aleje Szucha, a następnie na Pawiak, gdzie był więziony do 1940r.W tym samym roku został wywieziony do obozu w Sachsenhausen, a w 1941 do Mauthausen. Był więźniem tego obozu o numerze 3669. Po wyzwoleniu przez Amerykanów 05.05.1945r, wrócił do kraju i zajął się organizacją szkolnictwa na ziemiach odzyskanych. Został pierwszym po wojnie dyrektorem gimnazjum w Kłobrzegu.w 1950 roku zamieszkał w Warszawie, gdzie pracował aż do emerytury w Ministerstwie Oświaty. Zmarł w 1973 roku ¦---Hanna z domu Gosiewska (822) \---Irena Łuczak z domu Gosiewska (823)

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page