<--Wróæ do indeksu / Back to index 


Irena Włodarczyk z domu Wodzyńska (77)

Małżeństwa: - Antoni Włodarczyk (1897-) zam. we wsi Wesółka k. Łasku (nieda [40] Mieszkał/a: we wsi Wesółka k. Łasku (niedaleko Łodzi) gospodarstwo na Wesółce \---Teresa Fronczak z domu Włodarczyk (29)

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page