<--Wróæ do indeksu / Back to index 


Zofia Gosiewska z domu Szajewska (76)

Małżeństwa: - Mieczysław Gosiewski (1943-) zam. w Jeziornie k. Warszawy (Konst [9] Mieszkał/a: w Konstancinie znana pod imieniem Grażyna, pracowała w spółdzielni ogrodniczej w Konstancinie

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page