<--Wróæ do indeksu / Back to index 


  /--Małgorzata Gosiewska z domu Turniak (1958-???) [712]
  |  /--Jadwiga Gosiewska z domu Głowacka (???-2002) [710]
  |  |  /--Maria Gosiewska z domu Mroczkowska [703]
  |  |  |  /--Anna Gosiewska z domu Radziszewska [697]
  |  |  |  |--Franciszek Gosiewski [696]
  |  |  |--Wincenty Gosiewski (???-1944) [698]
  |  |--Lucjan Gosiewski (1936-2000) [707]
  |--Grzegorz Gosiewski (1956-???) [709]

Marcin Grzegorz Gosiewski ur. 1983 (711)

Mieszkał/a: Józefów ur. 27 sierpnia 1983r w Rawie Mazowieckiej.

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page