<--Wróæ do indeksu / Back to index 


   /--Maria Gosiewska z domu Mroczkowska [703]
   |   /--Anna Gosiewska z domu Radziszewska [697]
   |   |--Franciszek Gosiewski [696]
   |--Wincenty Gosiewski (???-1944) [698]

Alina Napiórkowska z domu Gosiewska (704)

[grzegorz gosiewski] do potwierdzenia nazwisko, i daty

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page