<--Wróć do indeksu / Back to index 


   /--[nie podano matki]
   |--Jan Gosiewski (1550-???) [120]

Szymon Gosiewski (690)

Mieszkał/a: h. Ślepowron, pogranicze Rzeczypospolitej, Moskwa [adam_grzelak] Aleksander Gosiewski h. Ślepowron zm. 1939 r. miał co najmniej jednego brata, mianowicie Szymona Gosiewskiego. Został on w cieniu swojego brata. Brał udział u boku brata w działaniach zbrojnych, mam tutaj na myśli działania Aleksandra Gosiewskiego w latach 1609 - 1610 na pograniczu Rzeczypospolitej oraz Państwa Moskiewskiego. Następnie Szymon dowodził jedną z rot pułku starszego brata stacjonującego w Moskwie w latach 1610 - 1612. Jednak wobec trudnej sytuacji, zaległości w żołdzie, głodu i chorób postanowił przyłączyć się do zawiązanej przez Józefa Ceklińskiego konfederacji, jako jeden z siedmiu deputowanych. Informacje na ten temat można uzyskać z kilku pozycji książkowych: - Niecewicz J. U., Dzieje panowania zygmunta III; - Bohun T., Moskwa 1612; - Polak W., O kreml i smoleńszczyznę; oraz kilku innych.

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page