<--Wróć do indeksu / Back to index 


  /--Natalia Załęska [74]
  |    /--Rozalia Olkowska [185]
  |    |--Jan Olkowski [184]
  |  /--Maria Załęska z domu Olkowska [28]
  |  |--Walerian Załęski [27]
  |--Antoni Załęski [24]

Bogdan Załęski (69)

Mieszkał/a: w Pile technik budowlany, pracował w wojsku w Pile

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page