<--Wróæ do indeksu / Back to index 


    /--Feliksa Gosiewska z domu Borucka (1923-1980) [62]
    |    /--[nie podano matki]
    |    |--Józef Modzelewski [740]
    |  /--Marianna Gosiewska z domu Modzelewska (1889-1971) [23]
    |  |  /--[nie podano matki]
    |  |  |  /--Julianna Gosiewska z domu Ogonowska (1811-???) [902]
    |  |  |  |--Jakób Gosiewski (1810-???) [688]
    |  |  |--Tomasz Gosiewski (1838.9.4-???) [68]
    |  |--Bronisław Gosiewski (1880.12.19-1960) [22]
    |--Tadeusz Gosiewski (1916-1970) [20]
  /--Barbara Maria Przewrocka z domu Gosiewska (1950-???) [59]
  |--Krzysztof Przewrocki [685]

Aneta Przewrocka* z domu Przewrocka ur. 1980 (687)

Studiowała w Wyższej Szkole Inżynieryjnej w Koszalinie.

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page