<--Wróć do indeksu / Back to index 


    /--Helena Gosiewska z domu Staniewska (1922-2010) [677]
    |  /--Władysława Gosiewska z domu Kulesza (1895-1945) [670]
    |  |  /--Wiktoria Gosiewska z domu Godlewska [668]
    |  |  |  /--Gosiewska z domu Faszcza [664]
    |  |  |  |--Stanisław Gosiewski (???-1923) [663]
    |  |  |--Daniel Gosiewski [667]
    |  |--Stanisław Gosiewski (1894-1966) [669]
    |--Adam Henryk Gosiewski (1915-1998) [676]
  /--Bogumiła Śliwkowska z domu Gosiewska (1951-???) [679]
  |  /--Anna Śliwkowska z domu Gosiewska [682]
  |  |--Czesław Śliwkowski [681]
  |--Wacław Śliwkowski [680]

Bogdan Śliwkowski (683)

[BŚ]

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page