<--Wróæ do indeksu / Back to index 


   /--Wiktoria Gosiewska z domu Godlewska [668]
   |   /--Gosiewska z domu Faszcza [664]
   |   |--Stanisław Gosiewski (???-1923) [663]
   |--Daniel Gosiewski [667]

Czesław Gosiewski (671)

[BŒ]

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page