<--Wróæ do indeksu / Back to index 


  /--Eugenia Gosiewska z domu Biała (1911-???) [527]
  |  /--Wanda Gosiewska z domu Godlewska (1883-1971) [504]
  |  |  /--Kunegunda Gosiewska z domu Grodzka (1850-1925) [494]
  |  |  |  /--Anna Gosiewska z domu Zaniewska (1818-???) [282]
  |  |  |  |  /--Aniela Gosiewska z domu Janiszewska [153]
  |  |  |  |  |  /--Maryanna Gosiewska z domu Zaniewska (1732-1814) [237]
  |  |  |  |  |  |  /--Gosiewska [236]
  |  |  |  |  |  |  |  /--Gosiewska [235]
  |  |  |  |  |  |  |  |  /--Gosiewska [234]
  |  |  |  |  |  |  |  |  |--Jan Gosiewski [134]
  |  |  |  |  |  |  |  |--Stanisław Gosiewski [136]
  |  |  |  |  |  |  |--Mikołaj Gosiewski [137]
  |  |  |  |  |  |--Wojciech Gosiewski (1720-???) [143]
  |  |  |  |  |--Wawrzyniec Gosiewski (1765-1848) [152]
  |  |  |  |--Mikołaj Józef Gosiewski (1811-1859) [281]
  |  |  |--Karol Gosiewski (1838-1916) [455]
  |  |--Kazimierz Gosiewski (1880-1954) [503]
  |--Piotr Gosiewski (1906-???) [511]

Janusz Gosiewski ur. 1946 (530)

[kg]

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page