<--Wróć do indeksu / Back to index 


      /--[nie podano matki]
      |--Józef Modzelewski [740]
    /--Marianna Gosiewska z domu Modzelewska (1889-1971) [23]
    |  /--[nie podano matki]
    |  |  /--Julianna Gosiewska z domu Ogonowska (1811-???) [902]
    |  |  |--Jakób Gosiewski (1810-???) [688]
    |  |--Tomasz Gosiewski (1838.9.4-???) [68]
    |--Bronisław Gosiewski (1880.12.19-1960) [22]
  /--Genowefa Napiórkowska z domu Gosiewska [19]
  |--Jan Napiórkowski [57]

Ryszard Napiórkowski (53)

Mieszkał/a: w Rzewniu był naczelnikiem straży pożarnej w Rzewniu pochowany w Rzewniu Miał syna i córkę: * Syn Zbyszek mieszkał w Rzewniu, m. in. był strażnikiem łowieckim w Kole Łowieckim Narew

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page