<--Wróć do indeksu / Back to index 


        /--Rozalia Olkowska [185]
        |--Jan Olkowski [184]
      /--Maria Załęska z domu Olkowska [28]
      |--Walerian Załęski [27]
    /--Sabina Gosiewska z domu Załęska (1917-???) [18]
    |    /--[nie podano matki]
    |    |--Józef Modzelewski [740]
    |  /--Marianna Gosiewska z domu Modzelewska (1889-1971) [23]
    |  |  /--[nie podano matki]
    |  |  |  /--Julianna Gosiewska z domu Ogonowska (1811-???) [902]
    |  |  |  |--Jakób Gosiewski (1810-???) [688]
    |  |  |--Tomasz Gosiewski (1838.9.4-???) [68]
    |  |--Bronisław Gosiewski (1880.12.19-1960) [22]
    |--Ignacy Gosiewski (1911.8.15-1984) [17]
  /--Marianna Modzelewska z domu Gosiewska (1939-???) [10]
  |--Janusz Modzelewski [55]

Barbara Piechocińska z domu Modzelewska (52)

Małżeństwa: - Jerzy Piechociński (-) zam. [1137] Mieszkał/a: w Zakliczewie k. Makowa Maz. mąż Jerzy Piechociński ¦---Krystian Piechociński (1143) ¦---Szymon Piechociński (1144) \---Marcel Piechociński (1145)

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page