<--Wróć do indeksu / Back to index 


  /--Danuta Janina Gosiewska z domu Gosiewska (1964-???) [490]
  |  /--Marianna Gosiewska z domu Łada [485]
  |  |  /--Stefania Gosiewska z domu Szeligowska (1902-1988) [464]
  |  |  |  /--Bronisława Gosiewska z domu Grądzka (1865-1949) [456]
  |  |  |  |  /--Anna Gosiewska z domu Zaniewska (1818-???) [282]
  |  |  |  |  |  /--Aniela Gosiewska z domu Janiszewska [153]
  |  |  |  |  |  |  /--Maryanna Gosiewska z domu Zaniewska (1732-1814) [237]
  |  |  |  |  |  |  |  /--Gosiewska [236]
  |  |  |  |  |  |  |  |  /--Gosiewska [235]
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /--Gosiewska [234]
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |--Jan Gosiewski [134]
  |  |  |  |  |  |  |  |  |--Stanisław Gosiewski [136]
  |  |  |  |  |  |  |  |--Mikołaj Gosiewski [137]
  |  |  |  |  |  |  |--Wojciech Gosiewski (1720-???) [143]
  |  |  |  |  |  |--Wawrzyniec Gosiewski (1765-1848) [152]
  |  |  |  |  |--Mikołaj Józef Gosiewski (1811-1859) [281]
  |  |  |  |--Adam Gosiewski (1858-???) [452]
  |  |  |--Jan Gosiewski (1897-1939) [462]
  |  |--Mieczysław Gosiewski (1929-1995) [468]
  |--Bogdan Michał Gosiewski (1957-???) [486]

Karolina z domu Gosiewska ur. 1991 (493)

[kg]

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page