<--Wróæ do indeksu / Back to index 


   /--Jadwiga Oskroba z domu Bachańska [92]
   |   /--Wanda Oskroba z domu Romanek [88]
   |   |--Wacław Oskroba [87]
   |--Stanisław Oskroba (1940-???) [8]

Tomasz Oskroba (46)

Mieszkał/a: w Otwocku (Ługi) Pracował jako technolog w piekarni Dariusza Oskroby

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page