<--Wróæ do indeksu / Back to index 


  /--Franciszka Gosiewska z domu Gacka [441]
  |  /--Agnieszka Gosiewska z domu Kuæmierowska (1786-1836) [438]
  |  |  /--Urszula Gosiewska z domu Gołaszewska [398]
  |  |  |  /--Marianna Gosiewska z domu Kossakowska [389]
  |  |  |  |  /--Gosiewska [236]
  |  |  |  |  |  /--Gosiewska [235]
  |  |  |  |  |  |  /--Gosiewska [234]
  |  |  |  |  |  |  |--Jan Gosiewski [134]
  |  |  |  |  |  |--Stanisław Gosiewski [136]
  |  |  |  |  |--Mikołaj Gosiewski [137]
  |  |  |  |--Ignacy Gosiewski [140]
  |  |  |--Franciszek Gosiewski (1749-1793) [141]
  |  |--Jan Nepomucen Gosiewski (1776-1828) [402]
  |--Mateusz Gosiewski (1811-1890) [439]

Aleksandra z domu Gosiewska ur. 1863 (443)

[kg]

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page