<--Wróć do indeksu / Back to index 


  /--Magdalena Gosiewska z domu Kossakowska (1771-1813) [403]
  |  /--Urszula Gosiewska z domu Gołaszewska [398]
  |  |  /--Marianna Gosiewska z domu Kossakowska [389]
  |  |  |  /--Gosiewska [236]
  |  |  |  |  /--Gosiewska [235]
  |  |  |  |  |  /--Gosiewska [234]
  |  |  |  |  |  |--Jan Gosiewski [134]
  |  |  |  |  |--Stanisław Gosiewski [136]
  |  |  |  |--Mikołaj Gosiewski [137]
  |  |  |--Ignacy Gosiewski [140]
  |  |--Franciszek Gosiewski (1749-1793) [141]
  |--Stanisław Gosiewski (1770-1849) [400]

Mateusz Gosiewski ur. 1805 (412)

Małżeństwa: - Marianna Gosiewska z domu Kossakowska (1805-1833) zam. [414] [kg] ¦---Anna z domu Gosiewska (415) \---Jan Gosiewski (416)

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page