<--Wróæ do indeksu / Back to index 


  /--Jadwiga Gosiewska z domu Kossakowska (1766-1822) [395]
  |  /--Marianna Gosiewska z domu Kossakowska [389]
  |  |  /--Gosiewska [236]
  |  |  |  /--Gosiewska [235]
  |  |  |  |  /--Gosiewska [234]
  |  |  |  |  |--Jan Gosiewski [134]
  |  |  |  |--Stanisław Gosiewski [136]
  |  |  |--Mikołaj Gosiewski [137]
  |  |--Ignacy Gosiewski [140]
  |--Cyprian Gosiewski (1751-???) [394]

Tomasz Gosiewski ur. 1803 (397)

[kg]

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page