<--Wróć do indeksu / Back to index 


  /--Marianna Gosiewska z domu Kossakowska [389]
  |  /--Gosiewska [236]
  |  |  /--Gosiewska [235]
  |  |  |  /--Gosiewska [234]
  |  |  |  |--Jan Gosiewski [134]
  |  |  |--Stanisław Gosiewski [136]
  |  |--Mikołaj Gosiewski [137]
  |--Ignacy Gosiewski [140]

Cyprian Gosiewski ur. 1751 (394)

Małżeństwa: - Jadwiga Gosiewska z domu Kossakowska (1766-1822) zam. [395] [kg] ¦---Franciszka z domu Gosiewska (396) \---Tomasz Gosiewski (397)

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page