<--Wróć do indeksu / Back to index 


      /--Rozalia Olkowska [185]
      |--Jan Olkowski [184]
    /--Maria Załęska z domu Olkowska [28]
    |--Walerian Załęski [27]
  /--Sabina Gosiewska z domu Załęska (1917-???) [18]
  |    /--[nie podano matki]
  |    |--Józef Modzelewski [740]
  |  /--Marianna Gosiewska z domu Modzelewska (1889-1971) [23]
  |  |  /--[nie podano matki]
  |  |  |  /--Julianna Gosiewska z domu Ogonowska (1811-???) [902]
  |  |  |  |--Jakób Gosiewski (1810-???) [688]
  |  |  |--Tomasz Gosiewski (1838.9.4-???) [68]
  |  |--Bronisław Gosiewski (1880.12.19-1960) [22]
  |--Ignacy Gosiewski (1911.8.15-1984) [17]

Piotr Gosiewski (388)

Mieszkał/a: w Rzechówku urodzony w Pułtusku, żył 3 tygodnie, pochowany w Gšsewie

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page