<--Wróć do indeksu / Back to index 


   /--Natalia Stefania Gosiewska z domu Gacka (1924-1959) [376]
   |   /--Anna Gosiewska z domu Zaręba (1901-1951) [353]
   |   |   /--Marianna Gosiewska z domu Kołomyjska (1866-???) [345]
   |   |   |   /--Franciszka Gosiewska z domu Mioduszewska (1826-1914) [321]
   |   |   |   |   /--Maryanna Gosiewska z domu Kołakowska [150]
   |   |   |   |   |   /--Maryanna Gosiewska z domu Zaniewska (1732-1814) [237]
   |   |   |   |   |   |   /--Gosiewska [236]
   |   |   |   |   |   |   |   /--Gosiewska [235]
   |   |   |   |   |   |   |   |   /--Gosiewska [234]
   |   |   |   |   |   |   |   |   |--Jan Gosiewski [134]
   |   |   |   |   |   |   |   |--Stanisław Gosiewski [136]
   |   |   |   |   |   |   |--Mikołaj Gosiewski [137]
   |   |   |   |   |   |--Wojciech Gosiewski (1720-???) [143]
   |   |   |   |   |--Grzegorz Gosiewski (1772-1826) [145]
   |   |   |   |--Idzi Gosiewski (1818-1883) [151]
   |   |   |--Ludwik Gosiewski (1854-???) [344]
   |   |--Jan Gosiewski (1893-1977) [352]
   |--Staniław Sylwester Gosiewski (1923-???) [361]

Piotr Gosiewski ur. 1950 (380)

Małżeństwa: - Alina Gosiewska z domu Kaczyńska (1948-1994) zam. [381] [kg]ślub w 1970 z Aliną Kaczyńską [381] ¦---Dorota z domu Gosiewska (382) ¦---Agata z domu Gosiewska (383) ¦---Paweł Gosiewski (384) \---Wojciech Gosiewski (385) \---Piotr Gosiewski (387)

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page