<--Wróæ do indeksu / Back to index 


  /--Marianna Gosiewska z domu Kołomyjska (1866-???) [345]
  |  /--Franciszka Gosiewska z domu Mioduszewska (1826-1914) [321]
  |  |  /--Maryanna Gosiewska z domu Kołakowska [150]
  |  |  |  /--Maryanna Gosiewska z domu Zaniewska (1732-1814) [237]
  |  |  |  |  /--Gosiewska [236]
  |  |  |  |  |  /--Gosiewska [235]
  |  |  |  |  |  |  /--Gosiewska [234]
  |  |  |  |  |  |  |--Jan Gosiewski [134]
  |  |  |  |  |  |--Stanisław Gosiewski [136]
  |  |  |  |  |--Mikołaj Gosiewski [137]
  |  |  |  |--Wojciech Gosiewski (1720-???) [143]
  |  |  |--Grzegorz Gosiewski (1772-1826) [145]
  |  |--Idzi Gosiewski (1818-1883) [151]
  |--Ludwik Gosiewski (1854-???) [344]

Adela z domu Gosiewska ur. 1903 (349)

[kg]

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page