<--Wróć do indeksu / Back to index 


  /--Małgorzata Gosiewska z domu Siennicka (1780-???) [313]
  |  /--Anna Gosiewska z domu Kołakowska [284]
  |  |  /--[nie podano matki]
  |  |  |  /--Gosiewska [236]
  |  |  |  |  /--Gosiewska [235]
  |  |  |  |  |  /--Gosiewska [234]
  |  |  |  |  |  |--Jan Gosiewski [134]
  |  |  |  |  |--Stanisław Gosiewski [136]
  |  |  |  |--Mikołaj Gosiewski [137]
  |  |  |--Kazimierz Gosiewski [171]
  |  |--Wojciech Gosiewski [283]
  |--Maciej Gosiewski (1764-???) [306]

Jan Gosiewski ur. 1810 (314)

[kg] syn Macieja Gosiewskiego z pierwszą żoną Małgorzatą z Siennickich

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page