<--Wróæ do indeksu / Back to index 


Małgorzata Gosiewska z domu Siennicka ur. 1780 (313)

Małżeństwa: - Maciej Gosiewski (1764-) zam. [306] [kg] \---Jan Gosiewski (314)

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page