<--Wróæ do indeksu / Back to index 


  /--Konstancja Gosiewska z domu Kołakowska (1781-1818) [308]
  |  /--Anna Gosiewska z domu Kołakowska [284]
  |  |  /--[nie podano matki]
  |  |  |  /--Gosiewska [236]
  |  |  |  |  /--Gosiewska [235]
  |  |  |  |  |  /--Gosiewska [234]
  |  |  |  |  |  |--Jan Gosiewski [134]
  |  |  |  |  |--Stanisław Gosiewski [136]
  |  |  |  |--Mikołaj Gosiewski [137]
  |  |  |--Kazimierz Gosiewski [171]
  |  |--Wojciech Gosiewski [283]
  |--Mateusz Gosiewski (1767-???) [307]

Anna z domu Gosiewska ur. 1803 (310)

[kg]

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page