<--Wróć do indeksu / Back to index 


  /--Załęska [230]
  |    /--Rozalia Olkowska [185]
  |    |--Jan Olkowski [184]
  |  /--Maria Załęska z domu Olkowska [28]
  |  |--Walerian Załęski [27]
  |--Wacław Załęski [25]

Marysia Domańska z domu Załęska (31)

Małżeństwa: - Wiesław Domański (-) zam. w Szczecinie [70] Mieszkał/a: w Szczecinie, potem w USA mieszkała w Szczecinie, w latach 1990tych wyjechała do USA

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page